GDPR Analyse

In de veranderende wereld van nu, met de verschillende regels die opgelegd worden door de overheid, moeten organisaties veranderen om Excellence te kunnen blijven bereiken. Een van de laatste ontwikkelingen is de invoering van GDPR (Global Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Deze wetgeving heeft als doel de persoonlijke data van Europese burgers te beschermen tegen hackers en datalekken. De Nationale Autoriteiten kunnen echter ook boetes uitdelen wanneer de richtlijnen van de GDPR-wetgeving onvoldoende worden gevolgd. Deze boetes zijn dermate hoog (20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet, al naar gelang het hoogste is), dat het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van GDPR hoog op de agenda van menig bedrijf staan.

Masters of Excellence maakt gebruik van een aanpak die verschillende aspecten in uw organisatie raakt. Door middel van een GDPR Quick Scan van twee weken bepalen wij samen met u waar de belangrijkste risico’s en verbeterpunten op het gebied van GDPR zich binnen uw organisatie op de werkvloer bevinden. Als uitkomst van de GDPR Quick Scan leveren wij een rapport met aandachtspunten op en een advies voor een eventueel vervolgtraject.

Download hier onze GDPR brochure.