RISK Management

Risicomanagement draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en is daarmee een primaire randvoorwaarde bij de inrichting van uw bedrijfsprocessen. Hoewel organisaties risicomanagement vaak als aparte afdeling hebben ingericht groeit de noodzaak naar een risicomanagement en bewustzijn dat geïncorporeerd is in de organisatie op alle niveaus. Enterprise Risk Management is een algemene, continue aanpak voor het identificeren, analyseren, het reageren op en het monitoren van risico’s en kansen, in de interne en externe omgeving waarmee de onderneming geconfronteerd kan worden. Het creëert een cultuur welke de organisatie voorziet van de nodige vlaggen en markers die het nodig heeft om koers te houden en te sturen uit de buurt van potentiële problemen.

Onze consultants kunnen u helpen en ondersteunen om deze cultuur te creëren waarin de gehele organisatie risico’s herkent en tijdig op kan lossen. Al onze consultants zijn getraind in Risicomanagement en kunnen u helpen om uw organisatie optimaal in te richten zodat risico’s en kansen tijdig kunnen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geïmplementeerd.