Verandering in de zorg: welke methode past? Masters of Excellence vertelt uit eigen ervaring!

Verandering in de zorg: welke methode past? Masters of Excellence vertelt uit eigen ervaring!

De zorg in Nederland vormt een steeds groter probleem. De ene na de andere noodklok wordt geluid over zorginstellingen in Nederland. Het gaat inmiddels niet meer alleen om het gebrek aan handen aan het bed, ook de overheadkosten en de administratieve rompslomp worden uitgebreid onder de loep genomen. Argumenten die de huidige zorg rechtvaardigen blijken steeds moeilijker te verdedigen en de schreeuw om verandering is bijna niet meer te negeren. Maar hoe kan een verandering worden gerealiseerd? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over onze moeder, vaders of andere naasten? Veel zorginstellingen gaan koortsachtig op zoek naar een methode die alles belooft, maar is deze methode er wel?

Terwijl steeds meer zorginstellingen zich gaan verdiepen in de verandermethodieken die er bestaan, rijst ook steeds vaker de vraag: “Waarom doen we wat we doen?”. Juist deze vraag is een van de beginselen van LEAN. LEAN is voor het eerst beschreven door Womack en Jones . Deze mannen beschrijven 5 principes van LEAN. Lees voor meer informatie over LEAN ook onze andere blogs! (link)

De belangrijkste onderdelen van LEAN:

  1. Het verminderen van verspillingen
  2. Het creëren van flow in processen.

In ieder proces, of dit nu het aankleden van mensen of het produceren van een auto is, zitten momenten die als verspilling kunnen worden aangemerkt. Blijkt dat het invullen van verslagen veel tijd te kost en door niemand gelezen te worden? Waarom doen we het dan? Omdat het zo hoort? Omdat iedereen het zo doet? Of staan we ook open voor andere mogelijkheden?

LEAN kan een oplossing zijn voor de gezondheidszorg, mits iedereen in de organisatie achter de verandering staat, en misschien nog wel belangrijker, ook zelf bereid is te veranderen. Wanneer mensen wel achter een verandering staan maar niet bereid zijn zichzelf in de spiegel aan te kijken en te zien wat ze zelf fout doen, dan is iedere verandering gedoemd te mislukken. Een goed voorbeeld hiervan is het implementeren van LEAN in een keten van zorgorganisaties in Rotterdam. Hoewel de samenwerking tussen de drie zorgorganisaties aan het begin verre van ideaal was, zag iedereen in dat er dingen moesten verbeteren om de best mogelijke zorg te kunnen leveren aan de patiënten. Dit resulteerde uiteindelijk in een plan van aanpak. In dit plan stond voor iedere organisatie minimaal 5 punten waar ze zelf aan moesten werken, en de belofte om elkaar te ondersteunen en te controleren wat betreft de rest van de punten. Het bleek mogelijk te zijn om samen te werken en samen te streven naar betere zorg.

Door lef en moed te tonen kon er daadwerkelijk een verschil gemaakt worden. Kijk zelf eens in jouw eigen organisatie rond om te zien wat werkzaamheden zijn die wellicht overbodig zijn geworden, of op een efficiëntere manier kunnen worden opgelost. Kleine stapjes zijn het begin van grote resultaten. De vraag is echter of je open staat voor verandering op ieder niveau in jouw organisatie. Ben je er klaar voor?

Hulp nodig bij een verandering in uw organisatie? Masters of Excellence traint, coacht en begeleidt verbetertrajecten en zorgt ervoor dat je de verandering zelf doorvoert, waarbij wij je ondersteunen met onze kennis. Wij vinden het belangrijk dat jij en jouw organisatie zelf leert verbeteren en hiermee excellence op eigen kracht bereikt.

Over de auteur

Michael H. Ros administrator

Geef een reactie